Systém generálneho kľúča

Princíp systému generálneho kľúča (SGHK) spočíva v konštrukcii vložiek, ktoré môžu byť odomykané rôznymi kľúčmi. Takýto správne navrhnutý systém výrazne znižuje počet kľúčov v podnikoch, inštitúciách a objektoch (vrátane rodinných domov).

V systéme sa navrhujú tzv. hlavné kľúče, ktorými je možné otvoriť všetky vložky určitej skupiny dverí podľa určených kompetencií. V prevažnej väčšine prípadov sa generuje tzv. generálny kľúč, ktorý otvára všetky zámky. Kľúče v systéme, ktoré otvárajú iba jeden zámok nazývame vlastnými.

Výhody systému generálneho kľúča
  • odomykanie viacerých dverí jediným kľúčom
  • nosíte so sebou menej kľúčov (komfort)
  • väčšia bezpečnosť – určujete kto a kedy môže ktoré dvere otvárať
  • šetríte čas pri hľadaní správnych kľúčov
  • jednoduchá správa kľúčov od bytu, firmy a objektov
  • nižšie náklady na údržbu (menej kľúčov)
  • jednoduchý servis
  • ochrana proti neoprávnenému vstupu do určeného objektu (napríklad zamestnanci)

Sortiment

Od spoľahlivých partnerov