Montáž dverí

Pre našich zákazníkov realizujeme montážne práce za zvýhodnené ceny. Cenovú ponuku na práce vypracujeme ,,na mieru,, po dohode s klientom, na základe obtiažnosti a rozsahu prác. Práce ktoré realizujeme sú v rozsahu menších zakázok pre individuálnych klientov až po rozsiahle developérske projekty. Okrem samotnej montáže ponúkame doplnkové služby.